Operatívnz leasing

Operatívny leasing od spoločnosti Peet s.r.o. sa Vám postará o Váš vozový park do posledného detailu.

 
Naša firma sa postará o všetko, čo súvisí s prevádzkou Vášho vozového parku, zabezpečíme Vám nákup vybraného vozidla, jeho prihlásenie, poistenie, údržbu a servis, vybavovanie poistných udalostí, cestnú daň, diaľničnú nálepku, administráciu čerpania pohonných hmôt.

Operatívny leasing Vám ponúka vopred dohodnutú výšku splátok za servisné náklady, po ukončení lízingu možnosť odkúpenia vozidla. Prenajímateľ sa stará o Váš vozový park do posledného detailu, akým je napríklad náhradné vozidlo, uskladnenie sezónnych pneumatík alebo pravidelné servisné prehliadky. 

Operatívny leasing, to je služba, ktorá Vám ušetrí veľa času, ktorý môžete využiť na rozvíjanie Vašej firmy.

 
Dĺžka trvania operatívneho lízingu je 12, 24, 36 alebo 48 mesiacov, poprípade aj viac po dohode. Majiteľom a držiteľom vozidla je firma Peet s.r.o. a užívateľom je nájomca. V splátke sú zahrnuté okrem nájmu za vozidlo aj všetky služby a poplatky, ktoré sú dohodnuté s nájomcom.
 
Výhody operatívneho leasingu
  • zastupovanie klienta v prípade servisnej prehliadky a poistných udalostí
  • zníženie investičných nákladov
  • zníženie počtu pracovníkov pre chod Vášho vozového parku
  • poisťovanie vozidiel za zvýhodnené ceny
  • jedna faktúra mesačne alebo na celé obdobie lízingu - jeden trvalý príkaz
  • náhradné vozidlo až 30 dní ročne

AKCIA: Infinity 100Eur/deň